< Voetbal Vlaanderen

Beleidsplan
Voetbal Vlaanderen
2021-2024

Een leven lang
voetbalplezier
voor iedereen

Ons doel: voetbal voor iedereen

In dit nieuwe beleidsplan lees je beknopt hoe we levenslang voetbal voor iedereen tijdens deze olympiade willen realiseren. En hoe we spelers, clubs, coaches, supporters, ouders en scheidsrechters willen inspireren om onze geliefde sport samen verder uit te bouwen.

Voetbal is de populairste sport in ons land en als het van Voetbal Vlaanderen afhangt, zal onze geliefkoosde sport de komende vier jaar alleen nog maar meer mensen samenbrengen.

vijfhoek

Voetbal op maat, overal, een leven lang: dat is onze missie. Voetbal Vlaanderen ondersteunt, inspireert en verbindt op een gelijkwaardige manier iedereen die plezier beleeft aan de leukste sport ter wereld. Met dit nieuwe beleidsplan 2021-2024 willen we - meer dan ooit - iedereen zich laten thuis voelen bij hun club en bij Voetbal Vlaanderen. Zowel op als naast het veld, op elk niveau en in elke competitie.”

bio
— Marc Van Craen,
voorzitter Voetbal Vlaanderen

Voetbal is een sport voor iedereen: laagdrempelig en aantrekkelijk voor jong en oud, man en vrouw.
Of het nu gespeeld wordt op een pleintje of in een groot stadion. Daarom is Voetbal Vlaanderen er voor:

Spelers,

bij wie oneindig voetbalplezier centraal moet staan, een heel leven lang. Met maximale ontwikkelingskansen voor de jeugd en respect voor iedereen op en naast onze velden.

Clubs,

als ontmoetingsplaatsen waar sport- en spelplezier samenkomen en iedereen een opleiding op maat vindt. Met dank aan de duizenden helpende handen van vrijwilligers die onze clubs draaiende houden.

Coaches,

die er met al hun engagement, goesting en expertise voor zorgen dat de spelers en speelsters zich op hun eigen ritme kunnen ontwikkelen en met plezier op het veld komen.

Supporters,

die zorgen voor een positieve sportbeleving vanaf de zijlijn en respectvol omgaan met iedereen die bij de sport betrokken is.

Ouders,

die hun kinderen motiveren op een positieve manier, met respect voor tegenstanders en scheidsrechters. Hun helpende handen bij de clubwerking zijn van onschatbare waarde.

Scheidsrechters,

die wedstrijden op een integere manier in goede banen leiden en een cruciale, verbindende rol vervullen op en naast het veld.

1

Een leven lang voetbal en niemand buitenspel

voetbalveld

Man, vrouw, tiener of vijftigplusser, van welke geaardheid of origine ook, iedereen moet kunnen voetballen, zijn of haar hele leven lang.”

doel
voetbaltraining

Voetbal Vlaanderen wil de komende vier jaar zoveel mogelijk mensen aan het voetballen krijgen en ook aan het voetballen houden. Iedereen, ongeacht geslacht, afkomst, niveau en ambitie, moet de mogelijkheid krijgen om zijn/haar hele leven lang te shotten. Of het nu om veld- of indoorvoetbal gaat. Hoe meer mensen op een bal trappen, des te blijer we zullen zijn.

grafiek

Dat doen we door:

 • Focus op inclusieve clubs, waar iedereen welkom is, via onze specifieke individuele ondersteuning en doelgroepenwerking.
 • Opzetten en ondersteunen van samenwerkingsprojecten tussen clubs en scholen in de buurt. Gevolg: meer voetbal op school en meer scholieren die de weg naar de regionale clubs vinden.
 • Openen van nog meer deuren voor meisjes en vrouwen in onze voetbalclubs. De cultuur binnen de clubs moet nauwer aansluiten bij de wensen en verwachtingen van onze voetbalsters.
 • Vermijden van uitstroom van spelers en speelsters na hun 18e verjaardag, wanneer ze beginnen werken of verder studeren. De combinatie tussen werk/school en voetbal moet beter kunnen.
 • Inzetten op meer 35- en 55-plussers op onze velden dankzij pilootprojecten en mentorclubs, die hun expertise delen met opstartende clubs in de regio.

Onze coach op dit domein:
Stefan Verheyen
stefan.verheyen@voetbalvlaanderen.be

Onze coach op dit domein (competities)
Bart Huylebroeck
bart.huylebroeck@voetbalvlaanderen.be

2

Onze jeugd met plezier laten voetballen

jeugdtraining

Goed opgeleide jeugdtrainers laten onze jongeren met plezier voetballen en stap voor stap uitgroeien tot betere voetballers.”

Onze vier krijtlijnen om elke jeugdspeler maximale kansen te geven om zich met plezier te ontwikkelen in het leukste spelletje ter wereld:

 • Iedereen start en speelt evenveel: elke jeugdspeler verdient gelijke (speel)kansen.
 • Iedereen op zijn/haar niveau: elke jonge voetballer en voetbalster kan op zijn/ haar niveau trainen en wedstrijden spelen.
 • Plezier en ontwikkeling gaan hand in hand in onze clubs. Voetballers opleiden doen we samen en is een werk van lange adem.
 • Een gekwalificeerde jeugdtrainer voor iedereen: Goed opgeleide jeugdtrainers zijn pedagogisch, didactisch en voetbaltechnisch opgeleid. Zij zorgen dat onze jeugd met plezier kan spelen én dat ze stap voor stap betere voetballers worden.

Voetbal Vlaanderen zal de clubs hierin ondersteunen. Met een aantal nieuwe klemtonen binnen de jeugdaudits, jeugdlicenties, jeugdcompetities en jeugdsubsidies hopen we dat we beter op maat van de club en de jeugdspelers kunnen gaan werken.

Onze coach op dit domein:
Diederik Nys
diederik.nys@voetbalvlaanderen.be

Onze coach op dit domein (competities)
Bart Huylebroeck
bart.huylebroeck@voetbalvlaanderen.be

schoenen op veld
indoortraining

3

Voetbal voor alle leeftijden

voetbalveld
keeper in doel

Je stopt niet met voetballen omdat je te oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met voetballen.”

Voetbal Vlaanderen wil dat voetballers en voetbalsters van alle leeftijden evenveel kansen krijgen. We zorgen voor voetbal op maat, zodat elke volwassene onze sport kan beoefenen, afgestemd op zijn of haar voorkeuren en mogelijkheden. Sommigen willen prijzen pakken, anderen spelen voetbal om fit te blijven of om plezier te kunnen beleven in de extra time: beiden zijn even belangrijk.

Dat doen we door:

 • We zorgen voor een groter aanbod van recreatieve competities en clubs.
 • We zorgen voor een betere doorstroming in het meisjesvoetbal om meer en sterke vrouwenclubs te ontwikkelen.
 • Voetballers met een beperking krijgen meer kansen dankzij een breder, laagdrempelig competitie-aanbod voor G-voetbal in elke provincie.
 • Voetbal is competitie, maar ook ontspanning: met die instelling moeten onze clubs voetballers kunnen aantrekken met verschillende ambities en motivaties.
 • Via het project 8v8-voetbal @35+, waarbij de teams slechts 8 spelers tellen, (her)activeren we meer 35-plussers in het voetbal.
 • Via mentorclubs en het opwaarderen van het recreatief aanbod beogen we een sterke stijging van het aantal wandelvoetbalteams bij 55-plussers.

Onze coach op dit domein:
Stefan Verheyen
stefan.verheyen@voetbalvlaanderen.be

Onze coach op dit domein (competities)
Bart Huylebroeck
bart.huylebroeck@voetbalvlaanderen.be

4

No ref, no game

jeugdtraining

Onze scheidsrechters zijn een onmisbare schakel om competitievoetbal te kunnen organiseren. We hechten veel belang aan de verdere ondersteuning en professionalisering van onze scheidsrechters, in samenwerking met de KBVB.

Kernpunten van ons beleid voor referees tijdens deze olympiade:

 • scheidsrechters aantrekken en in de voetbalcommunity houden
 • scheidsrechters nog beter opleiden en op maat coachen
 • meer evaluatie- en bijsturingsmomenten voorzien
 • onze refs nauwer betrekken bij andere beleidsdomeinen

Onze coach op dit domein
Kris Bellon
kris.bellon@rbfa.be

5

Ondersteuning van onze clubs van a tot z

We willen onze clubs niet alleen sporttechnisch laten groeien. Ook qua bestuur, administratie en het omgaan met sociaal-maatschappelijke uitdagingen willen we onze clubs naar een hoger niveau tillen.”

bekerwinnaars

Voetbal Vlaanderen informeert, inspireert en ondersteunt haar clubs op sporttechnisch vlak, maar geeft ook advies rond bestuur, sociaal-maatschappelijke thema’s en biedt administratieve ondersteuning op maat. Daardoor kunnen clubs uitgroeien tot sterke verenigingen waar plezier, opleiding en ontmoetingen centraal staan.

Wat we voorzien:

 • Sporttechnisch:
  • 2 keer per seizoen 1-op-1 ondersteuning ter plaatse voor elke club met een jeugdopleiding via de lokale clubondersteuners van Voetbal Vlaanderen.
  • Gratis workshops en inspiratiesessies voor jeugdcoördinatoren (TVJO’s) en andere sportief verantwoordelijken.
 • Andere, niet-sporttechnische domeinen:
  gratis workshops en infosessies op vlak van management, bestuur, sociaal-maatschappelijke vragen en administratie. Alle Gerechtigde Correspondenten (GC’s) en andere clubverantwoordelijken zijn hierop welkom. Voetbal Vlaanderen staat ook altijd klaar via haar hulplijnen om vragen van clubs snel te beantwoorden.

Onze coach op dit domein
Steven De Jaegher
steven.dejaegher@voetbalvlaanderen.be

coach
spelers met high-five

6

Opleidingen op maat om levenslang te leren

We willen iedereen in de voetbalwereld een kwalitatieve opleiding en begeleiding bieden, zodat ze levenslang kunnen groeien in de mooiste sport ter wereld.”

Voetbalclubs vervullen vaak een belangrijke maatschappelijke rol in de opvoeding van onze jongeren. Clubs moeten dus veilige en stimulerende omgevingen zijn.

Voetbal Vlaanderen organiseert niet enkel opleidingen voor trainers, maar ook voor clubverantwoordelijken, jeugdcoördinatoren, video-analisten, scouts, mentoren, physical en mental coaches, ouders, scheidsrechters, docenten en personeel.

Zo willen we een hechte voetbalgemeenschap creëren. Via een digitaal leerplatform vindt iedereen bij ons inspiratie om zich permanent bij te scholen.

Onze coach op dit domein
Rik Van den Bergh
rik.vandenbergh@voetbalvlaanderen.be

7

Voetbal Vlaanderen als dé referentie voor voetbal in Vlaanderen

We willen Voetbal Vlaanderen de komende jaren verder profileren als dé referentie voor onze sport in Vlaanderen. Bij onze leden en partners, maar ook bij het brede publiek via de media.”

voetbalbal

Voetbal Vlaanderen wil de komende vier jaar nog meer inzetten op samenwerkingen met onze partners. Overleg, transparantie en synergie vormen de rode draad.

 • Intern: Goed Bestuur en een financieel transparant beleid. De verdere ontwikkeling van een optimale informatiestroom en een eigen HR-beleid.
 • Extern: samenwerking en overleg over wie wat doet in het voetballandschap en een open dialoog met onze partners de KBVB, ACFF, de Pro League, Sport Vlaanderen en het kabinet van Vlaams minister van Sport.

Met die focus kan Voetbal Vlaanderen zowel op nationaal als op internationaal vlak een voorbeeldfederatie zijn en anderen inspireren.

Onze coach op dit domein
Jeroen Van de Gehuchte
jeroen.vandeGehuchte@voetbalvlaanderen.be

Onze coach op dit domein
Nand De Klerck
nand.de.klerck@voetbalvlaanderen.be

8

Professionele marketing en communicatie om het hart van voetbalminnend Vlaanderen te veroveren

nr8 coach

Via een duidelijke, transparante en continue communicatie wil Voetbal Vlaanderen de komende vier jaar de leukste sport ter wereld nog meer promoten. We willen al onze fans beter en gerichter bereiken en hen activeren. Onder meer via evenementen en marketing zetten we onze organisatie nog meer en beter in de kijker.

We zetten in op:

 • mediarelaties en PR
 • planning, creatie en productie van meer gerichte en gepersonaliseerde content
 • online en offline aanwezigheid bij onze clubs en leden
 • creatie van een (h)echte voetbalgemeenschap in Vlaanderen

Onze coach op dit domein
Soraya Benyoub
soraya.benyoub@voetbalvlaanderen.be

doel

9

Voetbal in Vlaanderen gaat digitaal

We gaan verder digitaliseren om onze leden, onze clubs én hun fans op elk moment een sterke online service te kunnen bieden.”

Digitalisering om toonaangevend te zijn én te blijven. Dat is waarom Voetbal Vlaanderen extra zal inzetten op dit domein. We willen de slag om de vrijetijdsbesteding van iedereen die in Vlaanderen woont winnen. Niet alleen van andere sporten, maar van de hele entertainmentsector.

We zetten in op het gebruik van digitale data om ons aanbod en beleid bij te kunnen sturen én om onze impact te meten.

Met onze digitale diensten en nog te realiseren online (video)platformen, wil Voetbal Vlaanderen vernieuwend en toonaangevend worden in sportend Vlaanderen.

Onze coach op dit domein
Soraya Benyoub
soraya.benyoub@voetbalvlaanderen.be

10

Een voorbeeldrol, altijd en overal

ballen in doel
ballen in doel
trainingsballen

We engageren ons om een duurzame, positieve en veilige voetbalomgeving te creëren voor onze clubs en onze leden.”

Voetbal Vlaanderen wil op vlak van ethiek ondersteuning bieden aan alle Vlaamse voetbalclubs. We voeren een integriteitsbeleid, waarbij we iedereen een veilige, inclusieve sportbeleving willen garanderen. Ons voetbal moet de waarden uitdragen die in onze maatschappij belangrijk zijn.

Om die voorbeeldrol te vervullen, leggen we de nadruk op:

 • fundamentele mensenrechten, zoals gelijkheid en fysieke, psychische en seksuele integriteit bij onze clubs en in onze federatie
 • de gezondheid en het welzijn van onze sporters
 • fair play op en naast de voetbalvelden
 • goed bestuur in de Vlaamse voetbalclubs en binnen Voetbal Vlaanderen zelf
 • milieu en aandacht voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

We versterken samenwerkingen en synergieën met diverse organisaties zoals de KBVB en ACFF en stellen samen een charter op met concrete doelstellingen om een ethisch en correct sportklimaat aan alle leden van onze clubs aan te bieden.

Voetbal Vlaanderen heeft een meldpunt om praktijken die niet door de beugel kunnen te signaleren. Een Ethische Commissie buigt zich over de dossiers. Daarnaast stellen we vertrouwenspersonen aan om onethische praktijken te detecteren en ons te helpen deze op en naast onze voetbalvelden te bannen.

Onze coach op dit domein
Justine Loosveldt
justine.loosveldt@voetbalvlaanderen.be

11

Topsport: de nieuwe De Bruyne en Wullaert ontdekken en begeleiden

Onze voetballers kunnen alleen maar topresultaten bereiken als we hen van bij de jeugd uitermate professioneel begeleiden en hen uitdagen om al hun talenten te gebruiken.”

Voetbal Vlaanderen wil tussen 2021 en 2024 de topsportwerking blijven verbeteren om samen onze toekomstige generatie Red Devils en Red Flames te kunnen opleiden. We werken hiervoor samen met de KBVB, ACFF, de profclubs en Sport Vlaanderen.

Hoe komen onze toekomstige topsporters op onze radar en hoe gaan we ze verder opleiden?

 • ontdekken van talent via de Provinciale Jeugdopleiding (=PJO)
 • talentontwikkeling via topsportscholen voor jongens (14 tot 18 jaar) en meisjes (12 tot 18 jaar)

Onze coach op dit domein
Bob Browaeys
bob.browaeys@voetbalvlaanderen.be

jeugdwedstrijd
groepsgesprek